Trường Mẫu giáo Số 3 thực hiện "Công khai chất lượng giáo dục" tháng 6 năm học 2020 - 2021